56 73 02 02

Grå Stær operation

Behandlingen af grå stær er en operation, hvor den uklare linse fjernes og bliver erstattet af en ny kunstig linse.
Operationen foregår med ultralyd og såret er så lille at det ikke skal syes.

De fleste patienter får et væsentligt bedre syn efter operationen. Resultatet afhænger dog af, om der er andre sygdomme i øjet, f.eks. forkalkningspletter.
Nogle patienter har behov for smertestillende efter operationen. Her anbefales smertestillende som kan købes i håndkøb på apoteket.

Operationsdagen:
På operationsdagen skal patienten forvente, at opholde sig i klinikken i ca. 2 timer. Man må gerne tage vanlig medicin. Undgå vanddrivende. Brug ikke cremer og øjenmakeup.
Patienten må beholde eget tøj på under operationen. Det er meget vigtigt at det er rent, hygiejnisk og bekvemt.

På operationsdagen henvender patienten sig i klinikken på det aftalte mødetidspunkt. Der gives en afslappende tbl. Halcion 0.125 mg og øjet dryppes med øjendråber ca. 45 min før operationen, for at bedøve øjet og udvide øjets pupil.

Under operationen:
Operationen foregår liggende i en tandlægestol. Et tyndt papirstykke lægges over ansigtet. Der løftes op så næse og mund er fri. Patienten kan mærke berøring, samt mærke at der skylles med vand.
Der vil være et skarpt lys fra operationsmikroskopet.

Efter operationen:
Når operationen er overstået, får patienten en klap for øjet, som skal tages af næste morgen af patienten selv.
Patienten kan tage hjem umiddelbart efter operationen. Man skal være opmærksom på, at virkningen fra den afslappende tbl., kan sidde i kroppen hele dagen og give virkning i form af svimmelhed og træthed.
Det er strengt forbudt at gnide sig i øjet.

Der kan evt. opstå ubehag/smerter/lysfølsomhed, periodisk tågesyn, især de første døgn efter operationen.
Det er normalt, at øjet føles irriteret og man kan have følelsen af,  grus i øjet. Dette kan stå på gennem længere tid, men er meget individuelt.
Det er også normalt øjet kan være rødt og løber i vand, især de første dage efter operationen. Ubehaget aftager gradvist.

Vi anbefaler, at købe et par billige læsebriller, som man kan bruge, indtil man skal til optiker 6-8 uger efter operationen. Kan anbefale ca. + 1,5 eller + 2.0 i billig læsebrille, men det er individuelt og patienten kan selv vurdere, hvad der er optimalt for den enkelte.

Kontrol efter operation:
Kontrol efter operation er inden for den første uge, efter det sidste øje er opereret, og foregår ved klinikpersonale, der måler patientens syn og tryk. Forvent at være i klinikken ca. 1 time.

Øjendråber:

Der er ved booking af operation, lagt øjendråber ud på server på apoteket, som patienten skal købe inden operationen. Præparatet er øjendråber Voltabak. Patienten skal dryppe første gang, dagen før operationen 3 gange om dagen og om morgenen på operationsdagen. Dagen efter operationen opstartes drypning igen om morgenen, når klappen er taget af. Drypning forsættes i max. 3 uger efter operationen med 1 dråbe 3 gange dagligt.

Der kan ske forandringer i øjet 6-8 uger efter operationen. Derfor anbefales det, at man først går til optiker mhp. evt. nye briller når de 6-8 uger er gået.

Transport:
Patienten må ikke selv køre bil hjem efter operationen, samt dagen efter til kontrol. Dette er grundet medicin , evt. klap for øjet og at der kan være sløret syn. På kommunens kørselskontor kan det undersøges, om der er mulighed for transport.

Patienten må gøre som vanligt. Bukke sig. Se tv og læse. Dyrke motion. Købe ind, cykle og køre med offentlig transport, bade og vaske hår (undgå vand i øjet de første par dage)
På grund af risiko for infektion, må patienten ikke bade i svømmehal eller havvand så længe der dryppes.

Komplikationer:
Ved enhver operation kan der opstå komplikationer. Ved grå stær operation kan der i sjældne tilfælde opstår blødning, infektion, nethindeløsning eller trykforhøjelse. Disse komplikationer kan i værste fald medføre tab af synet.
Føler patienten tiltagende smerter, rødme eller nedsat syn skal klinikken straks kontaktes.
Udenfor klinikkens åbningstid kan vagtlægen kontaktes.

Efterstær:
Ved operationen efterlades en tynd hinde fra den naturlige linse i øjet. Denne hinde kan med tiden blive uklar. Dette kaldes efterstær og kan opleves som aftagende/tåget syn.
Efterstær kan komme kort tid eller flere år efter operationen. Efterstær  fjernes med laserstråle. Obs!! Ikke alle patienter får efterstær.

Øjenforeningens brochure om grå stær

Informationsfolder grå star operation